Kommentarer til første skitse

Vi har nu gennemgået HusCompagniets første skitseudkast. Vi har en del kommentarer og tilpasninger… men sådan er det nok altid i første fase af sådan et projekt. Herunder ses vores tilrettede skitse, som vi dags dato har sendt tilbage til HusCompagniet:

Beliggenhedsplan
 • Huset skal gerne rykkes 1,5 meter mod nord og 1,5 meter mod vest, således at der er 4,5 meter til skel på øst-siden.
Grundplan
 • Overordnet set har vi rykket indgangen/entréen fra carporten til vest-siden af huset, således at den lange gang bliver til en “knæk-gang”, og vi har ligeledes rykket depot-rummet fra “børne-/indgangsafdelingen” til køkken-/alrumafdelingen.
 • På vedhæftede tegning har vi forsøgt at farvelægge de enkelte rum, så de er lettere at genkende i forhold til den fremsendte skitse.
 • Alle vinduer skal som på den oprindelige tegning placeres midt i værelserne.
 • I aktivitetsrummet skal der være udgang med terrasse-dørsparti ligesom på den oprindelige aller-første skitse, som blev drøftet på mødet med Leon… vi vil gerne have muligheden for at lave en lille øst-vendt terrasse (hvilket også er grunden til at beliggenheden af huset er rykket 1,5 meter mod vest).
 • Der skal ikke være en dør i ind til aktivitetsrummet fra alrummet. Hvis det er muligt må der gerne være en skyde-dør (alternativt blot et åbent “hul”, hvor man på et senere tidspunkt kan montere en dør.
 • Højskabet mellem ovn og køl på fremsendte skitseforslag er sløjfet, og det indgår istedet til depot-rum.
 • Køkken/alrummet er udvidet i sydlig retning med en lille meter. Hele køkken-opsætningen inkl. kogeø rykkes med mod syd. Dog bliver der 1 ekstra skab ved bordpladen ved håndvasken. Køkkenvindue centreres passende.
 • I det lille bad kunne det være dejligt, hvis bredden i bruse-nichen blev på 1 m istedet for 90 cm.
 • I bryggerset forestiller vi os en “hestesko” med inventar. På øst- og vestsiderne er der bordplade og på sydsiden er der skabe fra gulv til loft.
 • Umiddelbart får vi følgende kvadratmeter på rummene:
  Kontor: 8 m2
  Aktivitetsrum: 9,3 m2
  Depot: 3 m2
  Børneværelse: 9,2 m2
  Teenageværelse: 13 m2
  Bryggers: 9,5 m2
  Lille bad: 5 m2
  Køkken/alrum: 33 m2
Spørgsmål
 • Vi går ud fra, at der er gulvvarme i depot-rummet. Er det korrekt?
 • Skal vi allerede nu tage beslutning om solceller-opsætning? Det skal der vel tages højde for i tegningerne?

Nu bliver det spændende at høre fra HusCompagniet, om vores foreslag er helt ude i hampen…