Køreplader og byggestrøm

Selvom vi hverken har godkendt tegninger eller fået svar fra kommunen vedr. refundering af fundamentomkostninger, så har HusCompagniet’s entreprenør alligevel været forbi med byggestrøm og køreplader. Desuden har de sat huset af med træmodeller. Leon fra HusCompagniet vidste ikke noget om, at entreprenøren var gået igang… så de har nok handlet på eget initativ.

Det er fint, at de er klar – men vi har jo ændret husets beliggenhed på grunden, således at huset bliver rykket 1,5 meter mod vest og 1,5 meter mod nord.. det er bare ikke sådan at huset er sat af, da entreprenøren sikkert har haft de gamle tegninger. Så det er en ommer…

Byggestrøm og køreplader er klar 🙂

Det går ned og det går op…

Selvom vores projekt “bare” er et typehus-projekt, så er der alligevel mange beslutninger, der skal tages. Selvom det er spændende, så er det af og til også en anelse energi-drænende. Tør slet ikke tænke på hvordan det er at bygge nyt, hvor man selv står for alle enterprise-kontrakter…

Det går ned og det går op… heldigvis i nævnte rækkefølge. Vi har med længsel ventet på resultatet fra entreprenøren, som skulle lave et fundament-tilbud på baggrund af den geotekniske rapport. Det var ikke just et glædesudbrud, der lød, da vi åbnede kuverten. Det var istedet en ekstra-regning på 121.000 kr. plus bortkørsel af 400 m3 overskudsjord eller ca. 23 lastbilfuld jord (ca. 40.000 kr.). Øv bøv…

Jeg havde læst mig frem til, at det er lovpligtigt at få foretaget jordprøver (forureningsprøver) for hver 30 tons jord, som man kører væk (en ekstra udgift på mellem 1000 og 1500 kr pr. lastbil). Men man kan få dispensation af kommunen, hvis jorden er gammel landbrugsjord. Derfor kontaktede jeg (igen) Hedensted Kommune for at undersøge, om grunden havde ligget på tidligere landbrugsjord. Dette var tilfældet, og desuden kunne den rare dame nævne følgende principper i Hedensted Kommune:

Købere af kommunale parcelhusgrunde kan få dækket merudgifter til fundering med videre på følgende betingelser:

  • at køber skal indsende dokumentation for merudgifter til fundering med videre i form af jordbundsteknisk analyse samt tilbud fra entreprenør. De indsendte priser checkes af administrationen, om de svarer til de til enhver tid rimelige for pågældende arbejder
  • at Hedensted Kommune ikke dækker merudgifter til ekstrafundering i størrelsesordenen 0 – 50.000 kr. Disse må køber selv afholde
  • at refusion på grund af merudgifter til ekstrafundering med videre dog aldrig kan overstige 50% af den oprindelige købesum

Dvs. hvis dine udgifter til sandpude mv. overstiger 50.000 kr., kan du få udgifterne refunderet, hvis du du indsender din jordbundstekniske analyse samt en beregning fra dit byggefirma på, hvad denne sandpude vil beløbe sig til.

Man kan vist roligt sige, at Hedensted Kommune fik endnu en stor stjerne i vores bog.

Jordbundsprøver foretaget

Så har vi været på grunden og observeret, at boreprøverne er foretaget. Nu bliver det for alvor spændende at modtage den geotekniske rapport. Kommer det til at koste 40.000, 100.000 eller 500.000 ekstra at lave fundament osv. Det betyder en del for det samlede projekt… og om projektet bliver til noget overhovedet. Svaret skulle foreligge lige efter påske!

20120408-155625.jpg

Hannah checker lige dybden...

20120408-155731.jpg

Gad vide hvad den geotekniske rapport siger...

20120408-155907.jpg

Det et fint hul 🙂