Vi venter på dommen

Som jeg skrev i et tidligere blog-indlæg, så har vi (ved et tilfælde) fundet ud af, at Hedensted Kommune vil dække ekstra funderingsomkostninger (over 50.000 og op til halvdelen af grundens pris). Men sådan noget kommer jo ikke bare af sig selv. Vores ansøgning skal behandles af kommunen, og lige nu går vi og venter på dommen…

Vi har indsendt dokumentation for ekstra-arbejdet ifm. funderingen i form af tilbuddet fra HusCompagniet’s entreprenør og den geotekniske rapport. Kommunen forventer en behandlingstid på ca. 8 arbejdsdage. Vi forventer egentligt at få alle ekstra-udgifterne dækket (dvs. 121.000 + 40.000 for bortkørsel af overskudsjord), men man ved jo aldrig…

UPDATE (8. maj 2012)
Vi har fået svar fra kommunen og det blev et “lille ja”. Kommunen vil dække alle ekstra-omkostningerne ved fundering, men de vil “kun” dække 1/4 af omkostningerne for bortkørsel af overskudjord, da de mener, at det meste af jorden skulle have været gravet af alligevel. Fair nok. Alt i alt ender vi med et afslag på købesummen på i alt 80.000 kr. En kæmpe-tak til Hedensted Kommune, som har været SÅ utrolig dygtige og hurtige til at svare på alle vores mails og spørgsmål. Alle vores fordomme om kommunal administration er blevet gjort til skamme.

Byggegrunden

Ja, det er så her vi skal flytte ind d. 27/9-2012. Vildt (hvis) det går så stærkt! Grunden er altså købt af Hedensted Kommunen efter en prisnedsættelse i marts 2012. Grundprisen gik fra 878.000 til 390.000 kr. Så blev det også muligt for førstegangskøbere som os at komme ind på boligmarkedet.

Sverrigsvej 12