Det går ned og det går op…

Selvom vores projekt “bare” er et typehus-projekt, så er der alligevel mange beslutninger, der skal tages. Selvom det er spændende, så er det af og til også en anelse energi-drænende. Tør slet ikke tænke på hvordan det er at bygge nyt, hvor man selv står for alle enterprise-kontrakter…

Det går ned og det går op… heldigvis i nævnte rækkefølge. Vi har med længsel ventet på resultatet fra entreprenøren, som skulle lave et fundament-tilbud på baggrund af den geotekniske rapport. Det var ikke just et glædesudbrud, der lød, da vi åbnede kuverten. Det var istedet en ekstra-regning på 121.000 kr. plus bortkørsel af 400 m3 overskudsjord eller ca. 23 lastbilfuld jord (ca. 40.000 kr.). Øv bøv…

Jeg havde læst mig frem til, at det er lovpligtigt at få foretaget jordprøver (forureningsprøver) for hver 30 tons jord, som man kører væk (en ekstra udgift på mellem 1000 og 1500 kr pr. lastbil). Men man kan få dispensation af kommunen, hvis jorden er gammel landbrugsjord. Derfor kontaktede jeg (igen) Hedensted Kommune for at undersøge, om grunden havde ligget på tidligere landbrugsjord. Dette var tilfældet, og desuden kunne den rare dame nævne følgende principper i Hedensted Kommune:

Købere af kommunale parcelhusgrunde kan få dækket merudgifter til fundering med videre på følgende betingelser:

  • at køber skal indsende dokumentation for merudgifter til fundering med videre i form af jordbundsteknisk analyse samt tilbud fra entreprenør. De indsendte priser checkes af administrationen, om de svarer til de til enhver tid rimelige for pågældende arbejder
  • at Hedensted Kommune ikke dækker merudgifter til ekstrafundering i størrelsesordenen 0 – 50.000 kr. Disse må køber selv afholde
  • at refusion på grund af merudgifter til ekstrafundering med videre dog aldrig kan overstige 50% af den oprindelige købesum

Dvs. hvis dine udgifter til sandpude mv. overstiger 50.000 kr., kan du få udgifterne refunderet, hvis du du indsender din jordbundstekniske analyse samt en beregning fra dit byggefirma på, hvad denne sandpude vil beløbe sig til.

Man kan vist roligt sige, at Hedensted Kommune fik endnu en stor stjerne i vores bog.

Accept af bud på Sverrigsvej 12, Juelsminde

Hedensted Kommune valgte jo i starten af marts at reducere priserne på deres kommunale parcelhus-grunde med 50% eller mere. I juelsminde er følgende grunde blevet nedsat:

Efter at have sonderet terrænet på Sverrigsvej har vi valgt at byde minimumsprisen på Sverrigsvej 12. Hvis der er flere end os, der afgiver bud på grunden, så vil der blive en 2. budrunde, hvor det er højeste bud, der vinder. Dvs. den første budrunde er blot en slag tilkendegivelses-runde.

Det har været en spændende tid – og vi har checket mail flere gange end normalt og pludselig var den der:

Det er vildt – vi har købt en dejlig grund, der endda har hav-kig. Hav-kigget forvinder sikkert med tiden, da kommende husene i Kysthaven kan spolere udsigten – men så har vi da haft den glæde så længe, og der går sikkert mange år 🙂